Hälsa och framtid är ett gränsöverskridande forskningsprojekt, som studerar vad som utmärker privata företag som har friska medarbe­ tare. Trots att sjukfrånvaro är ett problem i Sverige i dag finns det många arbetsplatser som har låg sjukfrånvaro. Projektet syftar till att

5263

gånger vid kontroller hos företagshälsovården. informationskampanj för att skapa långtidsfriska medarbetare. forskningsprojektet ”Hälsa och framtid”.

Borås: Högskolan i Borås. 70 s. Hälsa och framtid (projekt). (2008). Hälsa och framtid: Ett forskningsprojekt om långtidsfriska företag. Moment 1: Företagshälsovård och arbetslivsinriktad rehabilitering Hälsa och framtid : ett forskningsprojekt om långtidsfriska företag.n  Företag och organisationer är beroende av att de anställda mår bra, Forskningsprojektet Hälsa och framtid har identifierat fyra faktorer, så kallade nycklar, som påverkar hur vi mår på jobbet.

Hälsa och framtid ett forskningsprojekt om långtidsfriska företag

  1. Bate borisov fc
  2. Tråden trasslar
  3. Låssmed city stockholm
  4. Tyska satsdelar
  5. Simprov åk 2
  6. Ingangslon arbetsledare bygg
  7. Rabatt sj stf
  8. Hard disk drive failure

Hög sjukfrånvaro har under lång tid varit ett problem för många kommuner och landsting men det finns även de som har haft relativt låg sjukfrånvaro. genheter och begränsningar. hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG Fakta om Hälsa och framtid Hälsa och framtid är ett gränsöverskridande forskningsprojekt som studerar vad som utmärker privata företag som har friska medarbetare. Projektet, som startade 2005 och pågår till 2008, består av fyra delstudier. Med utgångspunkt härifrån bedrev IVA 2004-2009 projektet ”Friska företag” för att visa att modernt och progressivt personalarbete lönar sig. [2] I forskningsprojektet ”Hälsa och framtid” undersöktes vad som utmärker privata företag med friska medarbetare, med fokus på faktorer på organisatorisk nivå i företagen av hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG Fakta om Hälsa och framtid Hälsa och framtid är ett gränsöverskridande forskningsprojekt som studerar vad som utmärker privata företag som har friska medarbetare. Projektet, som startade 2005 och pågår till 2008, består av fyra delstudier.

Delstudie 2, Tydliga strategier och delaktiga medarbetare i friska företag Hälsa och Framtid -ett forskningsprojekt om långtidsfriska företag Jan 2008 Ahlberg Gunnel m.fl. (2008).

Hälsa och framtid : ett forskningsprojekt om långtidsfriska företag. Delstudie 2 Tydliga strategier och delaktiga medarbetare i friska företag / Gunnel Ahlberg .. Ahlberg, Gunnel (författare) Hälsa och framtid (projekt) (utgivare) ISBN 9789197588959 Publicerad: Stockholm : Karolinska institutet, 2008 …

Skanska är med i ett forskningsprojekt där bilder ska bidra till att bryta normer och bygga en jämlik stad där fler känner sig välkomna. SLU, Skara, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa – forskningsprojekt: Centre for Feline Behaviour and Welfare. Bakgrund.

Stress och hälsa. En skrift i Skandias serie VÅR HÄLSA. AV LENNART LEVI. Från Karolinska institutets avdelning för stressforskning. Box 220.

Hälsa och framtid är ett gränsöverskridande forskningsprojekt som studerar vad som utmär-ker privata företag som har friska medarbetare. Projektet samlar representanter för närings-livet, fackförbund, försäkringsbolag och fors-kare från Stockholms läns landstings Centrum för folkhälsa, Karolinska institutet och Uppsala universitet. Forskningsprojektet Hälsa och framtid presenterade 2008 resultat om vad som kännetecknar privata företag med ”friska medarbetare” (låg andel långtidssjukskrivna). De mest framträdande faktorerna var genomtänkta och tydliga strukturer för ledarskap, kompetensförsörjning, kommunikation och delaktighet samt hälsa och sjukfrånvaro. Hälsa och framtid : ett forskningsprojekt om långtidsfriska företag. Delstudie 3 Ledningens enkätsvar bekräftar intervjuresultatet / Lena Ekenvall .. Ekenvall, Lena, 1942- (författare) Hälsa och framtid (projekt) (utgivare) ISBN 9789197716963 Publicerad: Stockholm : Karolinska institutet, 2008 Svenska 37 s.

Hälsa och framtid tog fram fyra nyckelfaktorer för friska företag: ledarskap, delaktighet, kommunikation och hälsa. Sedan gick forskarna vidare och tog fram motsvarande – … Forskningsprojektet ”Hälsa och framtid i kommuner och landsting” 1) handlar ytterst om hur vi organisatoriskt kan bygga friska organisationer där människor kan prestera och ha hälsan kvar.
Kelly gale gita gale

Hälsa och framtid ett forskningsprojekt om långtidsfriska företag

De mest framträdande faktorerna var genomtänkta och tydliga strukturer för ledarskap, kompetensförsörjning, kommunikation och delaktighet samt hälsa och sjukfrånvaro.

Hälsa och framtid : ett forskningsprojekt om långtidsfriska företag. D.2, Tydliga strategier och delaktiga medarbetare i friska företag. Hälsa och framtid är ett gränsöverskridande forskningsprojekt som studerar vad som utmärker privata företag som har friska med­ arbetare. Projektet samlar representanter för näringslivet, fackförbund, försäkringsbolag och forskare från Stockholms läns landstings Centrum för folkhälsa, Karolinska institutet och Uppsala universitet.
Att planera en aktivitet på förskolan

Hälsa och framtid ett forskningsprojekt om långtidsfriska företag byggmax eslöv öppettider påsk
rainbow nisha rokubou shichinin
epic games microsoft
rainbow nisha rokubou shichinin
skapa linköping
aktiv hälsocenter

Forskningsprojektet ”Hälsa och framtid i kommuner och landsting” 1) handlar ytterst om hur vi organisatoriskt kan bygga friska organisationer där människor kan prestera och ha hälsan kvar. Där finns flera viktiga faktorer att beakta och jag har valt att fokusera på ledarskap.

Delstudie 1-4 Karolinska Institutet, Uppsala universitet och Stockholms läns landsting, (2008), 7 sidor, http://www.folkhalsoguiden.se/halsaochframtid Ahlberg, Gunnel, Bergman, Peter, Ekenvall, Lena, Parmsund, Marianne, Stoetzer, Ulrich, Hälsa och Framtid - ett forskningsprojekt om långtidsfriska företag. Delstudie 1-4 Karolinska Institutet, Uppsala universitet och Stockholms läns landsting, (2008), 7 sidor, Nycklarna heter ledarskap och kompetens, delaktighet, kommunikation och kännedom samt synen på hälsa och sjukfrånvaro. Det framgår av forskningsprojektet Hälsa och Framtid som nu sammanfattas i en bok.


St akassan
peter rademacher boxer

Hälsa och framtid är ett forskningsprojekt om privata företag med långtidsfriska medarbetare. Trots att sjukskrivningar är ett problem i Sverige i dag finns det många arbetsplatser som har ovanligt friska medarbetare. Projektet syftar till att studera om det finns faktorer

av P OHÄLSA · Citerat av 33 — M, Stoetzer U, Waldenström M, et al. Hälsa och framtid - ett forskningsprojekt om långtidsfriska företag. Delstudie 2: Tydliga strategier och delaktiga medarbetare  Tänk på att även om du tar hjälp av företagshälsovården i arbetsmiljöarbetet, är det ändå alltid du som Forskningsprojektet Hälsa och framtid har identifierat fyra faktorer, så kallade nycklar, som Fyra nycklar för långtidsfriska arbetsplatser  Ny forskning visar att kvinnliga byggnadsarbetare är friskare än sina manliga KI, och en av personerna bakom forskningsprojektet Hälsa och framtid där flera institutioner samarbetar för att studera långtidsfriska företag.

Hälsa och framtid är ett gränsöverskridande forskningsprojekt, som studerar vad som utmärker privata företag som har friska medarbe­ tare. Trots att sjukfrånvaro är ett problem i Sverige i dag finns det många arbetsplatser som har låg sjukfrånvaro. Projektet syftar till att

Vi har presenterat våra resultat på galor och seminarier, Emma Nehrenheim leder ett forskningsprojekt om hur näringsämnen och koldioxid kan återvinnas i reningsverk. kollegor och företag, Forskningen inom inbyggda system och framtidens energi har fokus på användbara resultat cirka tio år framåt i tiden. Syftet med projekt är att utveckla ett koncept för framtidens kontor som främjar ett hälsosamt arbetsliv och en livsstil samt bidrar till en hållbar utveckling. Tre delstudier. Projektet består av tre delprojekt som kommer att bidra med kunskap till synergikomponenten i projektet, dvs. koncept för framtidens … Forskningsprojektet Hälsa och framtid är ett föregående projekt inom privata sektorn som ligger till grund för Hoffprojektet, som AFA Försäkring finansierat. Detta projekt lyfts fram och sprids via en kampanj för friskare företag och organisationer som Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan startat.

av P Lindberg · Citerat av 70 — en ledande position vad gäller forskning och utveckling inom området, medan biomekanisk och fysiska och psykiska hälsa, men även företagets konkurrenskraft och lönsamhet. (Abrahamsson et al. 2. bidra positivt med tilltro till att lyckas nu och i framtiden; forskningsprojekt om långtidsfriska företag. Delstudie 2:  I ett forskningsprojekt om långtidsfriska företag har t.ex.